Bescherming van de privacy

Carrefour Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Carrefour Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. Veiligheid

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, openbaarmaking, toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe deze gegevens niet over te dragen aan derden (met uitzondering van de bedrijven die tot de Groep Carrefour behoren), tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Carrefour Belgium onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Hoewel u bepaalde informatie op deze website kunt raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet meedelen, worden persoonsgegevens op verschillende manieren ingezameld voor sommige diensten of activiteiten op de websites van Carrefour Belgium N.V., onder andere wanneer u zich registreert, bij het invullen van een online formulier, om deel te nemen aan de wedstrijd, wanneer u sommige online diensten gebruikt, om een bestelling te valideren en te versturen, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, om een account My Carrefour of Drive aan te maken, ….

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of contact met u op te nemen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, uw geboortedatum, geslacht.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden uitsluitend gebruikt om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren.

De verstrekte persoonsgegevens zullen echter in geen geval worden meegedeeld aan derden, met uitzondering van de bedrijven die tot de Groep Carrefour behoren, tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft of in de gevallen die de wet bepaalt.

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u kan Carrefour Belgium steeds contacteren teneinde uw gegevens te wijzigen/te schrappen:

  • per email via de website http://contact.carrefour.eu
  • per telefoon via 0800/9.10.11
  • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Service Clientèle – Avenue des Olympiades 20 – 1140 Bruxelles.

Als u niet meer wilt dat Carrefour Belgium contact met u opneemt voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:

Carrefour Belgium
Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere
Klantendienst:0800 9 10 11

3. Cookies

Op deze website worden “cookies” gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.

De cookies worden op deze website gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door ons uw taalkeuze mee te delen en om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren.

Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De meeste browsers aanvaarden het gebruik van cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar hierdoor zal deze website grotendeels onbruikbaar worden.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert Carrefour Belgium tevens gegevens wanneer u de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert (bv: uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht).

Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. De gegevens die hierbij worden verzameld zijn op anonieme wijze gegenereerd en zijn in geen geval verbonden met uw persoonsgegevens.

5. Wijzigingen

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 17 maart 2014.

Bedrijfsgegevens en firmanaam

Firmanaam:

Carrefour Belgium

Centrale en maatschappelijke zetel:

Carrefour Belgium
Olympiadelaan 20
1140 Evere
R.P.R. Brussel – BTW BE 0448.826.918

Telefoon:

+32 2 729.21.11

Website:

www.carrefour.eu

Contact:

0800/9.10.11

Download de PDF